Anasayfa Nedir Taltif Nedir Kısaca

Taltif Nedir Kısaca

Taltif Nedir Kısaca Ne Demek

Emniyet Teşkilatı Yasası’na göre ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülen, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösterenlere para ödülü veriliyor. Bu sisteme taltif denmektedir.

Madde 86. — Emniyet Örgütü mensupları, 1475 sayın Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden başka aşağıdaki durumlarda

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksekhizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar;

B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta ol­dukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilir.

C) B fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybedenlerin fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaltı ka­tı para olarak kanuni mirasçılarına ödenir.Sağ ana ve baba ölenin füruu ile içtima ettiği hallerde ise kanuni mirasçılarına maaşının yirmîdört katı,ana ve babasına oniki katı para olarak verilir. Bu madde hükmü geriye yürür.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.