Jeopolitik Nedir Kısaca

Jeopolitik Nedir Kısaca Ne Demek Etimolojik gözle bakacak olursak jeo, yer demektir ve dünyamızı simgeler. Politik ise yönetim ile ilgilidir ve siyaset anlamı taşır. Bu iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan jeopolitik sözcüğü ise bir coğrafi bölgenin siyasi önemine parmak basar. Coğrafya bilim alanında jeopolitik önem dendiğinde, kastedilen bölgenin dünya üzerinde siyasi konumu ve önemi akla gelir. …

Küresel Isınma Nedir Kısaca

Küresel Isınma Nedir Kısaca Ne Demek Atmosfer içerisinde serbest halde dolaşan bol miktardaki karbondioksit gazı bundan milyonlarca yıl önce bir vesile ile toplanarak toprağın derinliklerine gömülmüştür. Örneğin eski çağlarda yaşayan ağaçlar, bünyelerine aldıkları karbondioksitle beraber yerin derinliklerine gömülmüş ve fosilleşerek kömür haline gelmiştir. Dinozorlar çağında devasa hayvanlar da bir miktar karbondioksiti bünyesine alarak toprağa karışmışlar …

Kültür Nedir Kısaca

Kültür Nedir Kısaca Ne Demek Kültür, belli bir coğrafyada yaşayan bir topluluğun her türlü birikimine verilen addır. Her türlü birikim diyoruz; çünkü kültür, binlerce yılda oluşan ve birçok şeyi içerisinde barındıran bir birikimdir. Bu birikimin içerisinde müzik, resim, heykel, mutfak, giyim, danslar, dil, gelenekler ve daha akla gelebilecek her türlü etnik unsur bulunmaktadır. Binlerce yıl …

Kimya Nedir Kısaca

Kimya Nedir Kısaca Ne Demek Evrende binlerce, ayrı özelliğe sahip madde yer almaktadır. Bu maddelerin yapılarını, birleştiklerinde ortaya çıkan yeni yapıları ve etkileşimlerini, reaksiyon ve tepkimelerini inceleyen bilim dalına kimya adı verilmektedir. Bu özellikleriyle kimya, bir bilim dalıdır. Fizik bilim dalı maddeler arasındaki evren kurallarını incelerken; kimya bilim dalı maddelerin içeriklerini inceler. Bu pencereden bakıldığında …

Kader Nedir Kısaca

Kader Nedir Kısaca Ne Demek Semavi dinlerde Allah’ın insanlar için çizdiği hayat çizgisine kader adı verilmektedir. Müslümanlıkta kadere iman etmek, İslam’ın şartlarından biridir. Allah, her insana bir hayat çizgisi çizmiştir ve insanlar bu çizgi üzerinde hayatlarına devam ederler. Hal böyle olunca Allaha’a inanmayanlar, özgür iradenin varlığıyla kaderin olmadığını ispatlamaya çalışırlar. Ancak semavi din liderleri kaderin …