Mim Oyuncusu Nedir Kısaca

Mim Oyuncusu Nedir Kısaca Ne Demektir Tiyatro eserlerini konuşmadan oynayan aktörlere mim oyuncusu denir. Bunlar, hareket ve düşüncelerini sadece jestleri, duruşları ve yüzlerinin şekliyle ifade ederler. İlk çağ tiyatro seyircileri, sözlerinden çok hareketleriyle taklit ederek oynayan oyuncuları seyretmeyi çok severlerdi. Daha sonraları Ortaçağ İtalya’sında, milattan önce Roma’da oynanan sözsüz tiyatro dalı gelişti ve mim denilen …

Çalgılı Saat Nedir Kısaca

Çalgılı Saat Nedir Kısaca Çalar saatlerin bazıları her çeyrekte, buçukta ve üç çeyrekte, çalanlara kısa bir melodi çalar. Saat başı olunca da bütün çanlar harekete geçerek bize çok daha güzel bir melodi dinletir, bu saat çeşitlerine çalgılı saat denir. Bu çeşit saatlerin çalışını dinlemeye doyum olmaz. Saat yapımcıları, kiliseler ve meydanlar için yaptıkları saatlerde saat …

Salıncaklı İskemle Nedir Kısaca

Salıncaklı İskemle Nedir Kısaca İnsan gücü ile sallanıp dinlendirici hissi veren sandalye ye salıncaklı iskemle denir. Salıncaklı iskemlenin öteki iskemlelerden farkı, dört ayak özerine değil de, yay biçimindeki kızak üzerinde durmasıdır. Buna oturan kimse öne doğru yavaş yavaş sallanarak dinlenir. Salıncaklı iskemlenin çok eski bir tarihi vardır. İngilizler, bu çeşit iskemlelere beşik iskemle adını vermişlerdir. …

Zeka Nedir Kısaca

Zeka Nedir Kısaca Ne Demektir Zekâ, zihin gücüdür ve zihnin öğrenebilme yeteneğidir. Aslında zekâ, bir olayı önceden anlama, kavrama, açıklama ve çözme yeteneğidir. İnsanlarda olduğu kadar hayvanlarda da zekâ vardır. Fakat insanlarda sinir sisteminin gelişmesi olması nedeniyle konuşabilme, dik durabilme, elleri kullanabilme gibi yetenekler ortaya çıkmıştır. Hayvanlardaki zekâ ise genel olarak içgüdüsel bir olaydır. Zekâ, …