Anasayfa Din Nakşibendilik Nedir Kısaca

Nakşibendilik Nedir Kısaca

Nakşibendilik Nedir Kısaca Ne Demek

Anadolu ve çevresi, yüzyıllardır birtakım Allah yollarının da memleketi olagelmiştir. Allah yollarından kastımız tarikat kavramıdır. Tarikat, zaten kelime anlamı olarak yol demektir. Nakşibendîlik de bu tarikatlardan, yollardan, biridir. Nakşibendîliğin kurucusu olarak kabul edilen Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendî’nin adıyla anılan tarikat, Sünni İslam geleneğinin önemli tarikatları arasında yer almaktadır.

Bir şeyi bir yerlere işlemek anlamındaki nakşetmek ve bir şeyi bir yere sıkıca bağlamak anlamına gelen bend sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan Nakşibendîlik sözü, Allah’ın adını kalplere sıkıca bağlamak ve nakşetmek anlamında kullanılmıştır. Ayrıca müminin kalbini dünyadan ahrete bağlamak anlamına da gelmektedir. Tarikat müritleri, tarikatın adına uygun hareket ederek kalplerini geçici dünya zevklerine değil, Allah’ın adına ve ahirete bağlarlar. Nakşibendîlikte zikir ibadetleri de sessiz olarak yerine getirilir.

[Toplam:3    Ortalama:1.7/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.