Organizma Nedir Kısaca

Organizma Nedir Kısaca Ne Demek Organizasyon sözcüğünden türeyen organizma, organizasyon yapabilen canlılara verilen addır. Aslına bakılacak olunursa, canlı olmak organizasyon yapabilmeyi de beraberinde getireceğinden, her canlı bir organizmadır. Burada organizasyondan kasıt, beslenme, alınan besinlerle vücutta birtakım işlemler yerine getirme, solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme sistemleri aracılığıyla vücudu diri tutma, hücre aktiviteleri vb. tüm faaliyetleri kapsayan …

Özgürlük Nedir Kısaca

Özgürlük Nedir Kısaca Ne Demek Özgürlük, herhangi bir kimsenin emri altında olmaksızın, kendi iradenle karar vereceğin şeyleri serbestçe yaşamak anlamına gelmektedir. Özgürlük kavramı iki temel konuya değinmektedir. Bunlardan biri kişi özgürlüğü veya kişisel özgürlüklerdir. Bir diğeri ise milletlerin özgürlüğü konusudur. Kişi özgürlüğü yukarıda da değindiğimiz üzere kişinin kendi kararlarını kendisinin verebilmesi durumudur. Millet özgürlüğü ise …

Ombudsman Nedir Kısaca

Ombudsman Nedir Kısaca Ne Demek Demokratik sistem, insan hayatına yeni yeni kavramların da girmesine neden olmuştur. Bunlardan biri olan ombudsman, dilimize ve kültürümüze sonradan girmiş bir terimdir. Kelime anlamı olarak aracı kişi demek olan ombudsman, bir demokrasi enstrümanı olarak karşımıza çıkar. Gelişmiş devletlerde yönetim işiyle uğraşan kişi ve kurumların halktan biriyle ilgili verdikleri karar beğenilmediğinde …

Ölçek Nedir Kısaca

Ölçek Nedir Kısaca Ne Demek Ölçek, herhangi bir olgu veya nesnenin bir değerlendirmeye tabi tutulması amacıyla kullanılan ölçme aletine verilen addır. Bu aletler kimi zaman somut bazı nesneleri ölçebilirken; kimi zaman da oldukça soyut meseleleri ölçebilmektedirler. Somut ölçeklere örnek verecek olursak sanırız en belirginlerinden biri metal veya plastik litrelerdir. Bu litreler ölçek olarak kullanılarak süt, …

Panel Nedir Kısaca

Panel Nedir Kısaca Ne Demek Panel, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM müfredatında ve öğrenme psikolojisi bilim alanında bir tartışma tekniği olarak kabul görmektedir. Öğretmenler paneli derslerinde bir öğretim yöntemi olarak da kullanırlar. Panelin özelliği, birkaç kişilik bir grubun, dinleyiciler önünde bir konu hakkında tartışmalarıdır. Sınıf ortamında uygulandığında seçilen birkaç kişi tartışmayı yapar; diğerleri de dinleyici …