Jeolog Nedir Kısaca

Jeolog Nedir Kısaca Ne Demek Jeoloji, dünya hakkında fiziksel bilgilere ulaşmamızı sağlayan, yer bilimi adı da verilen bir bilim dalıdır. Jeolog ise jeoloji bilimiyle uğraşan bilim adamlarına verilen addır. Jeologların bilinen bir diğer adı da jeoloji mühendisidir. Jeolog denince, dünyanın fiziksel özellikleriyle ilgili araştırmalar yapan insanlar akla gelir. Ancak jeologlar aslında her türlü gezegen ve …

Jeopolitik Nedir Kısaca

Jeopolitik Nedir Kısaca Ne Demek Etimolojik gözle bakacak olursak jeo, yer demektir ve dünyamızı simgeler. Politik ise yönetim ile ilgilidir ve siyaset anlamı taşır. Bu iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan jeopolitik sözcüğü ise bir coğrafi bölgenin siyasi önemine parmak basar. Coğrafya bilim alanında jeopolitik önem dendiğinde, kastedilen bölgenin dünya üzerinde siyasi konumu ve önemi akla gelir. …

Küresel Isınma Nedir Kısaca

Küresel Isınma Nedir Kısaca Ne Demek Atmosfer içerisinde serbest halde dolaşan bol miktardaki karbondioksit gazı bundan milyonlarca yıl önce bir vesile ile toplanarak toprağın derinliklerine gömülmüştür. Örneğin eski çağlarda yaşayan ağaçlar, bünyelerine aldıkları karbondioksitle beraber yerin derinliklerine gömülmüş ve fosilleşerek kömür haline gelmiştir. Dinozorlar çağında devasa hayvanlar da bir miktar karbondioksiti bünyesine alarak toprağa karışmışlar …

Kader Nedir Kısaca

Kader Nedir Kısaca Ne Demek Semavi dinlerde Allah’ın insanlar için çizdiği hayat çizgisine kader adı verilmektedir. Müslümanlıkta kadere iman etmek, İslam’ın şartlarından biridir. Allah, her insana bir hayat çizgisi çizmiştir ve insanlar bu çizgi üzerinde hayatlarına devam ederler. Hal böyle olunca Allaha’a inanmayanlar, özgür iradenin varlığıyla kaderin olmadığını ispatlamaya çalışırlar. Ancak semavi din liderleri kaderin …

Kronoloji Nedir Kısaca

Kronoloji Nedir Kısaca Ne Demek Herhangi bir alanda olan olayların tarihe dayalı olarak sıralanmasına kronoloji adı verilmektedir. Kronoloji, istenilen her alana uygulanabilen kullanışlı bir sıralama yöntemidir. Örneğin Osmanlı Devleti’nin yaptığı savaşlar, tahta oturan padişahlar, fethedilen topraklar vb. kronolojik sırayla verilebilir. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan 2. Abdülhamit sıralaması, aralıklı bir kronolojik sıralamadır. Büyük …