Paradoks Nedir Kısaca

Paradoks Nedir Kısaca Ne Demek Dünya üzerinde onlarca doğru kanı ve bilimsel sonuç bulunmaktadır. Ancak doğruluğundan emin olunan bu kanılardan ve sonuçlardan bazıları birbiriyle çelişir ve hangisinin doğru olduğu ile ilgili bir çelişki durumu ortaya çıkar. Normal şartlarda her iki konu da doğru kabul edilirken bir araya geldiklerinde ortaya çelişkili bir durum çıkaran bu kanıların …

Şive Nedir Kısaca

Şive Nedir Kısaca Ne Demek Bir dilin belirli sınırları olan bir coğrafya içerisindeki farklı bölgelerde farklı şekillerde kullanılması hadisesine şive adı verilmektedir. Örneğin Türkiye, belirli sınırlar içerisinde kalan bir coğrafyadır ve kullanılan ortak dil Türkçedir. Türkçenin Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde farklı özelliklerle kullanılmasına da şive denilmektedir. Ege bölgesinde kullanılan Türkçe, Akdeniz bölgesinde kullanılan Türkçe, Orta …

Refleks Nedir Kısaca

Refleks Nedir Kısaca Ne Demek Tüm canlılarda doğuştan var olan refleks, irade dışı çalışan bir tepki mekanizmasıdır. Dışarıdan gelen herhangi bir harekete karşı korunma içgüdü ile yapılan tepkimedir. Deri ve mukozalarda bulunan refleks mekanizmasına yüzey refleksleri denmektedir. Göz kapağımızı gözümüze bir şey kaçmaması için anında kırpmamız yüzey refleksinden dolayıdır. Derin refleksler ise kasların içinde bulunan …

Perspektif Nedir Kısaca

Perspektif Nedir Kısaca Ne Demek Orijinali üç boyutlu olan objelerin iki boyutlu bir yüzeyde resmedilmesine perspektif adı verilir. Kâğıtlar, tuvaller ve üzerine resim çizilebilecek materyaller, iki boyutlu materyallerdir. Oysa yapılacak olan bir doğa resmi, bir portre veya bir inşaat krokisi üç boyutludur. İşte bu durumda üç boyutlu görüntülerin iki boyutlu bir zemine uyarlanması icap eder. …

Ritim Nedir Kısaca

Ritim Nedir Kısaca Ne Demek Ritim, bir dize ya da notada durakların düzenli olarak tekrarlanmasından doğan ses uygunluğudur. Bir başka anlamda da çeşitli aletlere vurularak çıkarılan düzenli, akıcı ve kulağa hoş gelen seslerin bütünüdür. Yuvarlak çemberler, üçgen zil, marakas, kastanyet, kaşık, parmak zili, davul, trompet, darbuka, def, tembal gibi pek çok ritim aleti vardır. Ritim, …