Budizm Özellikleri Nedir Kısaca

Budizm Özellikleri Nedir Kısaca Ne Demek Budizm Buda tarafından kurulmuştur. Buda kelime anlamı olarak “aydınlanmış” demektir. Budizm inancının temelini “ Buda’ya sığınırım, Dhamma’ya (dine,doktrine) sığınırım, Sangha’ya sığınırım (Rahipler Cemaati,dünyanın en eski bekar rahipler topluluğu)” cümlesi oluşturmaktadır. Her kim ki bunlardan birini inkar ederse o kişi Budist sayılmaz. Bir kişinin Budizme kabul edilebilmesi için de yukarıdaki …

Soğuk Hava Nakliyesi Nedir Kısaca

Soğuk Hava Nakliyesi Nedir Kısaca Besin maddeleri soğukta saklanırsa bozulmaz. Bazı besin maddelerinin hazırlandıkları yerlerden, satılacakları yere kadar hep soğukta tutulması gerekir.Meselâ balıkçı gemilerinde buzlukta tutulan balıklar, soğuk hava kamyonlarıyla taşınır,dükkânlarda da yine buzdolaplarında bulundurulur. Bazı bakteriler çabucak üreyerek birçok besin maddesinin bozulup yenemez hâle gelmesine sebep olurlar. Soğuk hava bu bakterilerin bu şekilde üreyip …

Testi Nedir Kısaca

Testi Nedir Kısaca Ne Demek Sıcak havada serin bir içeceğin zevkine doyum olmaz. Hava çok da sıcak olsa pişmiş topraktan yapılmış bir testinin içindeki su ısınmaz, serinliğini devam ettirir. Her ülkenin kendine özgü biçimde testileri vardır. Bunların bazısı sürahi biçimindedir, bazıları kulpludur, bazılarının da yandan ibrik gibi ağzı vardır. Ama hepsi de pişmiş topraktan yapılmıştır …

Bal Nedir Kısaca

Bal Nedir Kısaca Ne Demek Arılar, güzel renkli, hoş kokulu çiçeklere konarak çanaklarındaki bal özünü alır, kovanlarına getirirler. Binlerce arının getirip beslenmek için depo ettiği bu şekerli öz su, arılar tarafından, büyük bir ustalık!; bal haline getirilir. Çiçeklerde meydana gelen balözü, besin değeri çok yüksek maddelerin içinde yoğun bir hâlde bulunduğu, çok kuvvetli bir besin …

Sepileme Nedir Kısaca

Sepileme Nedir Kısaca Ne Demek Hayvanların derileri ya da kürkleri, olduğu gibi kullanılmaz. İşlenmemiş deriler çabucak eskir, sertleşir, hattâ bozulup pis kokabilir. Bütün bunların önüne geçmek için derilerin sepilenmesi lâzımdır. Derilerin işlenerek bozulmayacak hâle ge-tirilmesine “sepileme” (tabaklama) denir. Bu iş için de Hindistan mimozası ya da Amerika meşesi denilen bazı ağaçların kabuklarından çıkartılan ve «mazı …