Jeomorfoloji Nedir Kısaca

Jeomorfoloji Nedir Kısaca Ne Demek Jel, coğrafya bilim alanında yer anlamına gelmektedir. Morfoloji ise köken bilimi anlamı taşımaktadır. İki sözcüğün birleşmesiyle oluşan jeomorfoloji sözcüğü ise yer kürenin (dünyanın) sahip olduğu şekillerin ve materyallerin kökenlerinin araştırılması anlamına gelmektedir ve bir bilim dalıdır. Dünyamız 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen genç bir gezegendir. Ancak genç dünya, bu …

Jeofizik Nedir Kısaca

Jeofizik Nedir Kısaca Ne Demek Yer küre anlamına gelen jeo sözcüğüyle evren yasalarının incelenmesi işleriyle ilgilenen fizik bilim alanının birleşiminden oluşan jeofizik, dünya üzerinde yer alan fizik yasalarının araştırılmasını amaçlar. Dünya üzerinde yer alan sular, atmosfer, gazlar, kayaçlar vb. materyallerin oluşumunda ve olduğu halleriyle duruşlarında rol oynayan yasaları araştıran jeofizik, jeoloji bilim alanının da bir …

Kültür Nedir Kısaca

Kültür Nedir Kısaca Ne Demek Kültür, belli bir coğrafyada yaşayan bir topluluğun her türlü birikimine verilen addır. Her türlü birikim diyoruz; çünkü kültür, binlerce yılda oluşan ve birçok şeyi içerisinde barındıran bir birikimdir. Bu birikimin içerisinde müzik, resim, heykel, mutfak, giyim, danslar, dil, gelenekler ve daha akla gelebilecek her türlü etnik unsur bulunmaktadır. Binlerce yıl …

Kimya Nedir Kısaca

Kimya Nedir Kısaca Ne Demek Evrende binlerce, ayrı özelliğe sahip madde yer almaktadır. Bu maddelerin yapılarını, birleştiklerinde ortaya çıkan yeni yapıları ve etkileşimlerini, reaksiyon ve tepkimelerini inceleyen bilim dalına kimya adı verilmektedir. Bu özellikleriyle kimya, bir bilim dalıdır. Fizik bilim dalı maddeler arasındaki evren kurallarını incelerken; kimya bilim dalı maddelerin içeriklerini inceler. Bu pencereden bakıldığında …

Kütle Nedir Kısaca

Kütle Nedir Kısaca Ne Demek Canlı veya cansız, tüm cisimleri oluşturan bir madde miktarı bulunmaktadır. İşte bu miktara kütle adı verilir. Kütlenin kapladığı yer miktarına hacim; yerçekimi etkisiyle uyguladığı basınca da ağırlık adı verilmektedir. Kütle hesaplama birimi ise ağırlık birimleridir. Yani gram, kilogram ve ton gibi birimler, kütlenin büyüklüğünü ölçmekte kullanılır. Bir diğer deyişle kütle, …