Öğrenim Kredisi Nedir Kısaca

Öğrenim Kredisi Nedir Kısaca Ne Demek Öğrenim kredisi, öğrencilere verilen burs niteliğinde ücrettir. Ülkemizdeki öğrenim gören ve T.C. vatandaşı olan ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmektedir. Yurt içerisinde yükseköğrenim gören bu öğrenciler için verilen öğrenim kredisi, 5102 sayılı kanun doğrultusunda verilmektedir. Öğrenim kredisi, ön lisans ve lisans öğrencilerine, şehit ve gazi çocuklarına, anne ve babası ölmüş olanlara, …

Rönesans Nedir Kısaca

Rönesans Nedir Kısaca Ne Demek Bilindiği üzere Orta Çağ, Avrupa’da karanlık çağ olarak adlandırılır. Gerek kilisenin baskıcı rejimi, gerekse bağnazların halk üzerindeki baskısı ve derebeylik sistemi, Avrupa’nın Orta Çağ’da ilerlemesini engellemiş ve kara bir çağ olarak tarihe geçmiştir. Bu çağda Avrupa’da bilimde, sanatta, edebiyatta ve birçok alanda neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilememiştir. Ancak 15. ve 16. …

Şiir Nedir Kısaca

Şiir Nedir Kısaca Ne Demek Edebiyat ürünlerinden biri olan şiir, nazım da denilen, sözü ahenkli söylemeye aracılık eden, mısraların birleşmesiyle oluşan türdür. Edebiyatın en erken çağlarından beri insanlığın kullandığı şiir türü, henüz modern edebiyatın birçok ürünü ortalarda yokken dahi dünya üzerinde yaşamaktaydı. Örneğin roman ve hikâye gibi türlerin adı bile anılmazken şiir, birçok kültürde söylenegelmiştir. …

Su Döngüsü Nedir Kısaca

Su Döngüsü Nedir Kısaca Ne Demek Suyun okyanus ve denizlerden buharlaşarak atmosfere çıktıktan sonra yağmur olarak yeniden yeryüzüne ulaşmasına su döngüsü denir. Su döngüsü, yağış, buharlaşma ve yer üstü ve yer altı akışları olmak üzere üç aşamada gerçekleşir. Yeryüzündeki sular güneşin etkisiyle buharlaşır ve yükselerek bulutları oluşturur. Bulutlardan da daha sonra yağmur ve kar olarak …

Sürtünme Kuvveti Nedir Kısaca

Sürtünme Kuvveti Nedir Kısaca Ne Demek Temas halinde bulunan iki nesne arasındaki harekete karşı koyan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Nesneler arasında ortaya çıkan bu kuvvet hareket gerektirmez. Fakat hareketin olduğu durumlarda da kinetik sürtünme kuvveti adını alır. Hareketin olmadığı zamanlarda ise statik kuvvet denir. Sürtünme kuvveti aynı doğrultuda ya da zıt yönlerde olabilir. Sürtünmede eğer …