Şamanizm Nedir Kısaca

Şamanizm Nedir Kısaca Ne Demek Günümüzde Orta Asya coğrafyasının doğu kısımlarında, Doğu Türkistan coğrafyasının batı kısımlarında ve Sibirya bölgesinin güney kısımlarında yaşamını sürdüren dini inanışa Şamanizm adı verilmektedir. Bir dönem hâkim Türk dini olarak da kabul edilen Şamanizm, hâlâ bazı Türk topluluklarının dini olmaya devam etmektedir. Şamanizm, sistemli bir din olmadığı için bölgeden bölgeye farklı …

Regaip Kandili Nedir Kısaca

Regaip Kandili Nedir Kısaca Ne Demek İslam dininde üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, kutsal aylar olarak bilinir. Bu aylarda ibadet ve zikirlere daha fazla yer verilir ve İslam âleminde bu aylar ruhani aylar olarak kabul edilir. İslam kültüründe ayrıca Cuma günleri ve Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceler de kutsiyet atfedilmiş zamanlardır. Bu …

Şafilik Nedir Kısaca

Şafiilik Nedir Kısaca Ne Demek Sünni İslam geleneğinin dört temel mezhebinden biri olan şafiilik, İmam-ı Şafii’nin yolunu seçmek ve İslam dinini İmam-ı Şafii’nin tarif ettiği biçimde yaşamaya çalışmak anlamına gelmektedir. Bilindiği üzere Hz. Muhammed’in (s.a.v) vefatının üzerinden yıllar geçtikçe, İslam dininde birtakım meselelerde görüş ayrılıkları çıkmaya başlamıştır. Bu görüş ayrılıklarına hem fıkıh, hem kelam, hem …

Tevhit Nedir Kısaca

Tevhit Nedir Kısaca Ne Demek Tevhit, Allah’ın birliğine ve yaratılmamış olmasına inanmaya verilen addır. İslamiyet’te ve aslında tüm semavi dinlerde tevhit inancı, imanın öncelikli şartıdır. Yani Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak, ona hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ortak koşmamak, dinin temelidir. İslam inancında yer alan kelime-i tevhit de bunun sağlamlaştırmasını sağlayan bir söylemdir. Kelime-i Tevhit …

Şia Nedir Kısaca

Şia Nedir Kısaca Ne Demek İslam dininin bölünmesine sebep olan en belirgin olay, Hz. Ali’nin hilafeti ve öldürülmesi meselesidir. Bu mesele yüzlerce yıl İslam dünyasında tartışıla gelmiş ve İslam dünyasını ikiye hatta daha fazla parçaya bölmüştür. Bu temel iki gruptan kabataslak, Hz. Ali taraftarlarına Şia denmektedir. Hz. Ali’nin hilafetine inanan, Hz. Ali ve ailesine yapılan …