Nebi Nedir Kısaca

Nebi Nedir Kısaca Ne Demek Dinimiz İslam’da peygamberleri tasnif etmek ve değerlendirmek hoş görülmemekte, tüm peygamberleri eşit derecede saymak gerektiğine parmak basılmaktadır. Ancak kendisine kitap indirilen ve indirilmeyen peygamberleri ayrıt etmek için nebi ve resul kavramları kullanılabilmektedir. Kendisine kitap indirilen, dolayısıyla din indirilmiş olan peygamberlere resul adı verilmektedir. Resulullah sözü de Allah’ın resulu anlamında kullanılmaktadır. …

Nakşibendilik Nedir Kısaca

Nakşibendilik Nedir Kısaca Ne Demek Anadolu ve çevresi, yüzyıllardır birtakım Allah yollarının da memleketi olagelmiştir. Allah yollarından kastımız tarikat kavramıdır. Tarikat, zaten kelime anlamı olarak yol demektir. Nakşibendîlik de bu tarikatlardan, yollardan, biridir. Nakşibendîliğin kurucusu olarak kabul edilen Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendî’nin adıyla anılan tarikat, Sünni İslam geleneğinin önemli tarikatları arasında yer almaktadır. Bir şeyi …

Oruç Nedir Kısaca

Oruç Nedir Kısaca Ne Demek İslamiyet’in 5 büyük şartından biri olan oruç, aynı zamanda birçok dinde de ibadet olarak yapılan bir şeydir. Özellikle semavi dinlerde yerine getirilen bu ibadet, birtakım semavi olmayan dinlerde de çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Temel olarak vücudu açlık, susuzluk ve nimetlerden uzak tutma şeklinde yerine getirilen oruç, İslamiyet’te imsak vakti (sabah namazı …

Şamanizm Nedir Kısaca

Şamanizm Nedir Kısaca Ne Demek Günümüzde Orta Asya coğrafyasının doğu kısımlarında, Doğu Türkistan coğrafyasının batı kısımlarında ve Sibirya bölgesinin güney kısımlarında yaşamını sürdüren dini inanışa Şamanizm adı verilmektedir. Bir dönem hâkim Türk dini olarak da kabul edilen Şamanizm, hâlâ bazı Türk topluluklarının dini olmaya devam etmektedir. Şamanizm, sistemli bir din olmadığı için bölgeden bölgeye farklı …

Regaip Kandili Nedir Kısaca

Regaip Kandili Nedir Kısaca Ne Demek İslam dininde üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, kutsal aylar olarak bilinir. Bu aylarda ibadet ve zikirlere daha fazla yer verilir ve İslam âleminde bu aylar ruhani aylar olarak kabul edilir. İslam kültüründe ayrıca Cuma günleri ve Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceler de kutsiyet atfedilmiş zamanlardır. Bu …