Jeolog Nedir Kısaca

Jeolog Nedir Kısaca Ne Demek Jeoloji, dünya hakkında fiziksel bilgilere ulaşmamızı sağlayan, yer bilimi adı da verilen bir bilim dalıdır. Jeolog ise jeoloji bilimiyle uğraşan bilim adamlarına verilen addır. Jeologların bilinen bir diğer adı da jeoloji mühendisidir. Jeolog denince, dünyanın fiziksel özellikleriyle ilgili araştırmalar yapan insanlar akla gelir. Ancak jeologlar aslında her türlü gezegen ve …

Jimnastik Nedir Kısaca

Jimnastik Nedir Kısaca Ne Demek Jimnastik, hem bir spor dalı olarak yapılan, hem de sıradan insanların çeşitli sebeplerle yaptığı bir sportif aktivitedir. Vücudun elastikiyet kazanması, rahat hareket ettirilebilmesi, fazla kilolardan kurtulma, atik ve çevik olma, yaşlılığa karşı koyma vb. sebeplerle sıradan insanlarca yapılan bir sportif faaliyettir. Ayrıca bir spor branşı olarak da birçok kişinin mesleği …

Javascript Nedir Kısaca

Javascript Nedir Kısaca Ne Demek Javascript, bir web sayfası yazılımı esnasında HTML kodlarının yetersiz kaldığı bazı yerlerde destek amaçlı kullanılan bir yazılımdır. Web yazılımı işlemleri için tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Tıpkı HTML kodları gibi Javascript de tüm tarayıcılara (İnternet Explorer, Google Chrome, Firefox vb.) uyumlu olarak hazırlanmıştır ve rahatlıkla kullanılabilir. Aslında HTML kodları web sayfası hazırlanırken …

Jeomorfoloji Nedir Kısaca

Jeomorfoloji Nedir Kısaca Ne Demek Jel, coğrafya bilim alanında yer anlamına gelmektedir. Morfoloji ise köken bilimi anlamı taşımaktadır. İki sözcüğün birleşmesiyle oluşan jeomorfoloji sözcüğü ise yer kürenin (dünyanın) sahip olduğu şekillerin ve materyallerin kökenlerinin araştırılması anlamına gelmektedir ve bir bilim dalıdır. Dünyamız 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen genç bir gezegendir. Ancak genç dünya, bu …

Jeofizik Nedir Kısaca

Jeofizik Nedir Kısaca Ne Demek Yer küre anlamına gelen jeo sözcüğüyle evren yasalarının incelenmesi işleriyle ilgilenen fizik bilim alanının birleşiminden oluşan jeofizik, dünya üzerinde yer alan fizik yasalarının araştırılmasını amaçlar. Dünya üzerinde yer alan sular, atmosfer, gazlar, kayaçlar vb. materyallerin oluşumunda ve olduğu halleriyle duruşlarında rol oynayan yasaları araştıran jeofizik, jeoloji bilim alanının da bir …